Dlouhodobě podporované organizace

Tyto organizace a projekty podporovala Zelená domácnost řadu let 5% z hodnoty každé internetové objednávky ve svém obchodě. V podpoře nyní budeme pokračovat i s využitím nadačního fondu. Ten umožní zapojení nejen zákazníků našeho obchodu, ale i široké veřejnosti, a to přímým darem do Nadačního fondu. Více o tom, jak přispět, najdete v sekci Darujte.

Ptačí park Josefovské louky

Ptačí park Josefovské louky vznikl a stále vzniká v oblasti kolem řeky Metuje ve východních Čechách. Cílem je návrat mokřadních ptáků na dříve zaplavované louky v říční nivě. Vzniklý soukromý ptačí park je zároveň přístupný i lidem, abychom mohli i my všichni obdivovat krásy zdejší přírody. Jednotlivé pozemky vykupuje Česká společnost ornitologická s pomocí drobných dárců a park postupně rozšiřuje. Mokřady z krajiny postupně mizí, takže určitě stojí za to tyhle unikátní biotopy chránit a v krajině si je hýčkat. Kromě pestré směsi rostlin, hmyzu a samozřejmě mokřadních ptáků můžete na loukách spatřit i různé obojživelníky, ryby, divoké koně a nově dokonce i pratury.
Česká společnost ornitologická je dobrovolné zájmové sdružení profesionálů i amatérů zabývajících se ochranou a výzkumem ptáků, zájemců o pozorování ptactva a milovníků přírody.

Záchranná stanice pro veverky PINKY

Záchranná stanice pro veverky se specializuje na záchranu mláďat veverky obecné. Pro osiřelá či zraněná mláďata veverky si jezdí po celé ČR okamžitě po nahlášení nálezu. Stanice přijme ročně cca 80 mláďat, většina z nich se do stanice dostane ve věku cca 4 týdnů. Veverčata jsou v záchranné stanici vyléčena (pokud byla zraněná), dokrmena a postupně se připravují na návrat do přírody. Veverky se vrací do přírody na speciálně připravených výpustných místech, kde mají připravenu potravu a budky, aby byl jejich návrat do divočiny co nejsnazší. Pokud jsou veverky hendikepované a není možné je vypustit, zůstanou ve stanici.
Záchranná stanice pro veverky PINKY funguje jako odloučené pracoviště a je součástí sítě záchranných stanic Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). Stanice PINKY je „rodinná“, o veškerou práci v ní se dělí Katka (autorka knihy „Veveřácká kronika“) a Petr Soukupovi.

Rezervace velkých kopytníků Milovice

Projekt Přírodní rezervace Milovice vznikl spoluprací ochranářské společnosti Česká krajina a vědců z Biologického centra Akademie věd, Jihočeské univerzity a další institucí. V bývalém vojenském prostoru ve středočeských Milovicích žijí všichni tři klíčoví velcí kopytníci Evropy – divocí koně, zubři a zpětně šlechtění pratuři.

Díky těmto velkým býložravcům a spásání lokality vyrostl v této rezervaci ráj pro spoustu dalších živočichů i rostlin. Tůně jsou domovem vzácných korýšů listonohů letních, prehistorických současníků prvních dinosaurů. Pastva pomáhá vzácným květinám, jako jsou hořce křížaté, nebo desítkám druhů motýlů. Kvetoucí stepní a savanovitá krajina poskytuje domov a potravu mnoha čmelákům a včelám samotářkám.

Česká krajina je nezisková organizace, která od svého založení v roce 2007 úzce spolupracuje s předními vědci. Realizuje i další projekty zaměřené na ochranu biodiverzity, zadržování vody v krajině nebo adaptaci krajiny na změny klimatu.

Chráníme mořské želvy

Projekt Chráníme mořské želvy se ve spolupráci s indonéskou organizací Konservasi Biota Laut Berau zabývá ochranou 2 ostrovů v oblasti Berau, která tvoří nejdůležitější líhniště pro karety obrovské v celé jihovýchodní Asii a osmé nejdůležitější líhniště na světě. Vyskytují se zde i kriticky ohrožené karety pravé. Ochranu podporuje také na ostrově Lembata na jihu Indonésie, jako konzultanti působí například na Srí Lance. Kromě přímé ochrany líhních pláží se organizace věnuje i vzdělávání a rozvoji místních obyvatel.

Všechny druhy mořských želv jsou ohroženy vyhynutím. Nejhorší situace je v Indickém oceánu, kde na mnoha místech už mořské želvy zcela zmizely.

Chráníme mořské želvy z.s. je malá nezisková organizace, kde všichni pracují ve svém volném čase bez nároku na honorář. Na projektu se podílí řada dobrovolníků, jak v Čechách, tak v Indonésii.