Naše projekty

U těchto projektů se podílíme na jejich praktickém fungování:

Slepice v nouzi

Iniciativa Slepice v nouzi vznikla jako reakce na neutěšený stav slepičích velkochovů. Slepice v nouzi si dala za cíl zlepšit podmínky slepic ve velkochovech (zrušení klecových velkochovů) a ukazovat slepičky jako krásné tvory hodné respektu.
Naše iniciativa vykupuje slepičky z velkochovů a zprostředkovává jim nové domovy u lidí na dvorech a zahrádkách. To aby alespoň druhou část života prožily slepičky tam, kde uvidí slunce, kde se budou popelit, běhat po zahradě, a tam, kde jim nebude hrozit utracení, pokud třeba při přepeřování nebudou snášet vajíčka.
Slepice v nouzi propaguje domácí chov slepic, radí chovatelům začátečníkům a informuje o nákupu správných vajec.

Naši iniciativu Slepice v nouzi můžete podpořit nákupem charitativních výrobků v e-shopu Zelená domácnost nebo přímým finančním darem na účet.